DOPRAVA OD 3000,-Kč ZDARMA


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupující potvrzuje svou závaznou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy Autodíly Rauš.

Ceny uvedené v e-shopu platí pro nákup přes internet.

Prodávající má povinnost odeslat objednané zboží na uvedenou adresu. V případě že objednané zboží nebude na skladě, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem domluvy dalšího postupu.

Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Veškeré osobní údaje uvedené při registraci jsou důvěrné a nebudou využívány k jiným účelům a nebudou poskytovány třetí straně.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu, nebo v případě že zboží nelze dodat a nedomluví se s kupujícím na jiné objednávce.

Zakoupené autodíly jsou určeny k odborné montáži v autoservisu!

REKLAMACE

Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží, spolu s vyplněným reklamačním protokolem a kopií faktury. Zákazník bude emailem informován o přijetí zboží  k reklamaci, následně o výsledku reklamace. Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje: na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé instalací a použitím, které bylo v rozporu s přiloženou dokumentací k danému výrobku (návod, montážní příručka, atd.), na vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, na vady vzniklé elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), na vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Web: adr.coi.cz

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zašlete číslo účtu, ofocenou fakturu nebo přiložte dopis a napište Váš požadavek na výměnu. V případě že bude vyměněné zboží bude levnější než původní, přeplatek Vám bude poslán na účet. Zboží zašleme na dobírku. Zboží k výměně musí být nepoškozené, nepoužité a v původním obalu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí, zboží  vrátit bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité a v původním obalu. Částku za zboží (nikoliv poštovné) vracíme do 14 dnů od převzetí vráceného zboží převodem na účet. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato.

 

ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ:

Radovan Rauš

Zahradní 53

628 00 Brno

 

Zásady ochrany osobních údajů

Náš e-shop www.autopůjčovnarauš.cz, majitel Radovan Rauš, IČO:13420372, se sídlem Šimáčkova 28, Brno, 62800 (dále jen správce ) zde sděluje, jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předává, jaká máte práva, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“)

 

1.Jaké osobní údaje od Vás požadujeme a proč.

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

  • Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)
  • Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace
  • Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
  • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv nebo mailem.
  • Kontrola věku a ověření všech dokladů dokazující schopnost řídit mot.vozidlo ( při pronájmu mot.vozidla)
  • Odpovědět na Vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

  • u nákupu s registrací i bez registrace na dobu dvou let pro potřeby reklamace
  • nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 

2. Naši externí poskytovatelé služeb

 

Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

-Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983, Spisová značka: A 7565 zapsán v OR u Měst. soudu v Praze

-General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.,Průmyslová 5619/1, Jihlava, 58601,IČ:260 87 961, DIČ:260 87 961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184

 

Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

3. Jaká jsou Vaše práva

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.